ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Επειδή κατά τις πρόσφατες τελετές αποφοίτησης υπήρξε αναστάτωση και έλλειψη τάξης στη φωτογράφιση των αποφοίτων, οι φωτογράφοι που θα μετάσχουν στις επόμενες τελετές, ξεκινώντας από 31.05.2023, καλούνται να ακολουθήσουν τους παρακάτω κανόνες, βάσει απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου:

  1. Ο μέγιστος αριθμός φωτογράφων, ανά φωτογραφείο, που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στον χώρο του Πανεπιστημίου είναι 3 άτομα. O μέγιστος αριθμός φωτογράφων ανά φωτογραφείο στην Αίθουσα Τελετών είναι 2 άτομα εάν μετέχουν έως 3 φωτογραφεία και 1 άτομο όταν μετέχουν από 4 φωτογραφεία και άνω.
  2. Σε περίπτωση που υπάρχει Τελετή Αποφοίτησης μέχρι 25 αποφοίτους ανά ημέρα, την αναλαμβάνει ένα φωτογραφείο. Από 25 μέχρι 50 αποφοίτους αναλαμβάνουν δύο φωτογραφεία και πάνω από 50 αποφοίτους αναλαμβάνουν τρία φωτογραφεία.
  3. Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:
   13χ18 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 ευρώ
   15χ21 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 ευρώ
   20χ30 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 ευρώ
  1. Οι κατώτερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:
   13χ18 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 4 ευρώ
   15χ21 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 ευρώ
   20χ30 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 ευρώ