Την Τετάρτη 10 Μαΐου θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές με φυσική παρουσία και δεν θα γίνουν μαθήματα. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.