Συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου ENDORSE στο Östersund της Σουηδίας με την συμμετοχή του Παντείου Πανεπιστημίου

Tο διήμερο 16-17 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Mid Sweden University, στο Östersund της Σουηδίας, συνάντηση των ομάδων εργασίας του διακρατικού Έργου ENDORSE (Enhancing Development of Entrepreneurial Strategies at University Locations Affected by Brain Drain) το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του ERASMUS+. Σε αυτή τη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν τόσο το Πάντειο Πανεπιστήμιο όσο και τα Πανεπιστήμια IMC Krems (Αυστρία), Mid Sweden University (Σουηδία), Hochschule Niederrhein (Γερμανία), Uniwersytet Lodzki (Πολωνία) και Ventspils Augskola (Λετονία).

Κατά τις εργασίες της πρώτης ημέρας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των τοπικών εκδηλώσεων που διεξήχθησαν στο Krems της Αυστρίας, στο Lods της Πολωνίας, στο Östersund της Σουηδίας και στο Ventspils της Λετονίας με εκπροσώπους φοιτητών, διδασκόντων, τοπικών επιχειρηματιών και εκπροσώπων τοπικών φορέων (stakeholders) και που είχαν ως βασικό σκοπό την διερεύνηση του ρόλου του Πανεπιστημίου στην προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την συμβολή του στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων Peak Innovation και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο αυτή στηρίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των φοιτητών του Mid Sweden University.

Κατά την δεύτερη ημέρα συζητήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ENDORSE καθώς και το περιεχόμενο του υπό εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα παραχθεί στο πλαίσιο του Έργου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Τέλος, εξετάσθηκαν ζητήματα που αφορούν την έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το επόμενο διάστημα, η οποία έχει σκοπό την διερεύνηση των επιχειρηματικών προθέσεων και ικανοτήτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Έργο.

Το διακρατικό έργο ENDORSE (Enhancing Development of Entrepreneurial Strategies at University Locations Affected by Brain Drain) υλοποιείται με την χρηματοδότηση του ERASMUS+ κατά την περίοδο 2022-2025. Σε αυτό συμμετέχει το IMC Fachhochschule Krems GMBH από την Αυστρία, το Mid Sweden University από την Σουηδία, το Hochschule Niederrhein από την Γερμανία, το University of Lodz από την Πολωνία, το Ventpils Augskola από την Λετονία και το Πάντειο Πανεπιστήμιο με επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας τον Καθ. κ. Γ. Ψυχάρη.