ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέσω του Προγράμματος “Proud of Youth”, η HELLENiQ ENERGY υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια, τελειόφοιτους ή απόφοιτους πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν αριστεύσει στις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν και να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε τομείς σχετικούς με τη δραστηριότητα του Ομίλου.

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώνσε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, και της Αυστραλίας, στους κάτωθι επιστημονικούς κλάδους σπουδών:

Μηχανικής και Ενέργειας

• Ενεργειακός Μετασχηματισμός

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Εναλλακτικές Τεχνολογίες – Οχήματα – Καύσιμα – Βιώσιμες Μεταφορές
• Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

• Μηχανική του Πετρελαίου κ.ά. 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού

• Προγραμματισμός

• Δίκτυα και Επικοινωνίες
• Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
• Κυβερνοασφάλεια

• Intelligent Automation-Robotics κ.ά. 

Επιστημών Περιβάλλοντος

• Διαχείριση Περιβάλλοντος

• Οικοσυστήματα
• Κλιματική Αλλαγή
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Ευφυείς Πόλεις

• Τοπική Ανάπτυξη κ.ά.

Οικονομίας και Διοίκησης

• Οικονομικά της Ενέργειας – Βιοοικονομία – Κυκλική Οικονομία

• Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική
• Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
• Marketing – Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Πολιτική Επικοινωνία
• Νομικές Σπουδές (Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο και Πληροφορική)

• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.ά. 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7η Μαΐου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://scholarships.helleniqenergy.gr
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην συνημμένη προκήρυξη.