Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας χορηγεί υποτροφίες για θερινά μαθήματα Σλαβικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Συγκεκριμένα η Τσεχική πλευρά προσφέρει τρεις (03) υποτροφίες: 1) μία (01) στο  Charles University στην Πράγα, 2) μία (01) στο Masaryk University στο Brno και 3) μία (01) στο Palacky University στο Olomouc.

 Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

  Αίτηση και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Application_form_2023_SSSS

LSSS_Detailed_information_2023

Organizers_of_the_Summer_School_of_Slavonic_Studies_-_contact_information