Η Ιταλική κυβέρνηση, με σκοπό την ανάδειξη της ιταλικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού,
χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών
πανεπιστημίων, καθώς και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (επισυνάπτονται) αποστέλλονται στην πρεσβεία της Ιταλίας μόνο
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση   ambasciata.atene@esteri.it      μέχρι και τις 02 Απριλίου 2023.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή υπόδειξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα.

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα

Σέκερη 2    ΤΚ 106 74 ΑθήναΤηλ.: +30 210 36 17 260      / 263Fax: +30 210 36 17 330e-mail: ambasciata.atene@esteri.it

 http://www.ambatene.esteri.it

 

Prot.355_-_Nota_verbale_e_allegati_vari_002

2619-3_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._A

2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._B