ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΣΕ_ΕΛΛΗΝΕΣ_ΒΑΣΕΙ_ΔΙΜΕΡΩΝ_2023-24

Αφορά σε Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2023.

β) Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σε Σλοβακία, Σλοβενία και  Κροατία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 17η Μαρτίου 2023.         Προσοχή στην διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την συνημμένη προκήρυξη, καθώς επίσης και

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

http://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m.