Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου απευθύνει την εξής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Ξενοφών Κοντιάδης (https://www.contiades.com) προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά πεδία:

α) του Δημοσίου Δικαίου και β) της Κοινωνικής Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.

Οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό και συνοπτική πρόταση για το θέμα της διδακτορικής διατριβής στο email xcontiades@panteion.gr μέχρι τις 31.3.2023.