Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2023_2024

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Brochure

Infosheet

Προκήρυξη 2 Θέσεων για Σπουδές στο University of Fribourg της Ελβετίας, στα πλαίσια του SwissEuropean Mobility Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Η Αντιπρυτανεία Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνουν για την Προκήρυξη Κινητικότητας για Σπουδές στην Ελβετία μέσα στα πλαίσια του Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στα πλαίσια του προγράμματος Κινητικότητας Ευρώπης – Ελβετίας, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση δύο (2) φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο του Fribourg, με το οποίο συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν μία περίοδο των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα SEMP θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τη Διμερή Συμφωνία που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και το Πανεπιστήμιο του Fribourg, ως ακολούθως:

Αριθμός φοιτητών: 2

Διάρκεια: 10 μήνες (2 εξάμηνα).

Επίπεδο σπουδών: 1ο, 2ο, 3ο

Τομέας Σπουδών: Δίκαιο (Κωδικός 0421)

Ακαδημαϊκές Συντονίστριες:

Τμήμα ΔΕΠΣ: Καθηγήτρια Μένγκ – Παπαντώνη Μαρία

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Επίκ. Καθηγήτρια Χριστοπούλου Χριστίνα

 Επιπλέον κριτήρια:

Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής: Γαλλική, Γερμανική (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). Μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2 ή ανώτερο) προσφέρονται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κατάθεση αιτήσεων/δικαιολογητικών:

Εντύπως στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: outgoing.erasmus@panteion.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/04/2023

Η Προκήρυξη είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

  1. Οι φοιτητές αποστέλλουν ηλεκτρονικά (στο outgoing.erasmus@panteion.gr ) αλλά και έγχαρτα (στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης, καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00) την αίτησή τους, η οποία αποτελείται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  • Αντίγραφο* του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα (*όχι επικυρωμένα αντίγραφα- απλές φωτοτυπίες). Ο φοιτητής λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια μόνο για την/τις γλώσσα/ες που αφορούν το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιλογής.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (όποιος από τους φοιτητές δεν έχει βιογραφικό σημείωμα, μπορεί να βοηθηθεί από την ιστοσελίδα του CV-Europass).
  • Motivation Letter (Λόγοι συμμετοχής) στα ελληνικά (μια επιστολή έκτασης ½ σελίδας Α4)
  1. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το Τμήμα ΔΣΕΕ και μοριοδοτούνται ως προς τα τυπικά προσόντα (Μ.Ο., γλώσσες, εξάμηνο φοίτησης).
  2. Οι ακαδημαϊκοί συντονιστές μοριοδοτούν τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.
  3. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο της Προκήρυξης.

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα κινητικότητας Ελβετίας – Ευρώπης (Swiss – European Mobility Programme)

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κινητικότητας μεταξύ Ελβετίας και Ευρώπης, η Ελβετία χρηματοδοτεί η ίδια τόσο την εξερχόμενη όσο και την εισερχόμενη κινητικότητα.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν να μετακινηθούν στο Πανεπιστήμιο Fribourg της Ελβετίας με το οποίο έχει συναφθεί διμερής συμφωνία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα διαφοροποιείται από τις κινητικότητες Erasmus+, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης.

Η επιχορήγηση δίδεται στους φοιτητές από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού της Ελβετίας, μέσω των Ελβετικών πανεπιστημίων και όχι από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Παντείου Πανεπιστημίου.

Επομένως, για οποιοδήποτε θέμα επιχορήγησης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής, τόσο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σχετικά με την υποβολή αίτησης εγγραφής όσο και για την οικονομική επιχορήγηση που θα λάβουν, για τις προθεσμίες που ορίζονται για τα παραπάνω από το πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συμμετοχή τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής (μαθήματα, στέγαση, κόστος διαμονής κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν σε όλα τα παραπάνω θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους, καθώς και στα συνημμένα έγγραφα.

www.unifr.ch/ius

www.unifr.ch/mobility

https://www.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/europe/semp.html