Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου αποφάσισε την κατάληψη του συνόλου των κτιρίων έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου.