Την Παρασκευή 24 Μαρτίου οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα λειτουργήσουν έως τις 13.00 λόγω ημιαργίας.