ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σας ενημερώνουμε  ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στις  κατατακτήριες εξετάσεις στην ξένη γλώσσα,  θα πραγματοποιηθούν  τις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΕΜΠΤΗ

23/02/2023

 

09:30-11:30

 

301

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα έχουν, οι παλαιοί  φοιτητές με έτος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο  μέχρι  και το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019. (απόφαση Συγκλήτου 29 Σεπτεμβρίου 2020)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

22/02/2023

 

12:00- 14:00

 

Γ2

 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

22/02/2023

 

09:00-10:00

 

302

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΡΙΤΗ

21/02/2023

 

11:00-13:00

 

Γ2

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ