Η Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, εκλέχθηκε στη θέση της Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ.