Η  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψήφιων Διδακτορ(ισσ)ών Παντείου Πανεπιστημίου καλεί σε συμμετοχή  στις επερχόμενες εκλογές του Συλλόγου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 

α) Τη διεξαγωγή νέας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης στις 2 Μαρτίου, η οποία θα εκλέξει Εφορευτική Επιτροπή, που επιφορτίζεται και καταστατικά να φέρει εις πέρας την εκλογική διαδικασία και

β) τη διεξαγωγή των εκλογών στις 29 Μαρτίου.