Αριθ.Πρωτ.Σύμβασης:  9-1-2023   

 Σύμβαση Ανάθεσης μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

και 

της Εταιρείας  «ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων  

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συνολικής επιφάνειας 29.624,00 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου και των δύο Φυλακίων, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 9/1/2023 έως και 8/4/2023.

CPV 90911200-8