ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων σίτισης για

μετεγγραφέντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους στο Ίδρυμα, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση για την παροχή δωρεάν σίτισης, από Πέμπτη 12 έως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://merimna.panteion.gr

Από τη Φοιτητική Μέριμνα