Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους στο Ίδρυμα, λόγω τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση για την παροχή δωρεάν σίτισης, έως και την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://merimna.panteion.gr

Από τη Φοιτητική Μέριμνα