Αγαπητά μέλη της Παντειακής κοινότητας,
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αίμα, για σύζυγο συναδέλφου.
Το αίμα μπορεί να δοθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο  νοσοκομείο της Ελλάδας (κατά προτίμηση στο Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)
Τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο πρέπει να δοθεί το αίμα είναι τα εξής:

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για το Νοσοκομείο “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”.
Τηλ. Αιμοδοσίας ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: 210-6972218