Προγραμματίζεται εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ( Ε.ΚΕ.Α) στις αρχές του νέου έτους 2023. 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ( φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη διδακτικού προσωπικού, μέλη διοικητικού προσωπικού) που ενδιαφέρονται να δώσουν εθελοντικά αίμα παρακαλούμε να αποστείλουν email στην υγειονομική υπηρεσία στο iatreio@panteion.gr από σήμερα 14/11/22 έως και την Παρασκευή 9/12/22 .

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. 

Η συμβολή όλων μας σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική.