Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει δύο νέα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία εντάσσονται στον Κύκλο «Σπουδές Άμυνας».   Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημερομηνίες σε διαδοχικές ώρες και θα εστιάσουν στις παρακάτω θεματικές:

    • Οι Η.Π.Α. από τις αποικιακές καταβολές έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (17:30-19:30)
    • Περιφερειακοί Πόλεμοι 1945-1991 (19:30-21:30)

 Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Σεμινάρια που προκηρύσσονται, απευθύνονται στο ευρύ κοινό (δημοσίους/ιδιωτικούς υπαλλήλους, φοιτητές όλων των βαθμίδων, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, δημοσιογράφους κ.α.).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν:

    •  Με φυσική παρουσία,  λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους.  Για την παρακολούθηση συνιστάται η χρήση μάσκας
    • Διαδικτυακά, για όσους το επιθυμούν ή δεν διαμένουν στην Αθήνα.

 Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις με τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και οι αιτήσεις για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά.

Διευκρινήσεις ή/και ερωτήσεις στα  τηλέφωνα του Ι.ΔΙ.Σ. ή  στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (deca@idis.gr).

Προκήρυξη regional wars ,     Αίτηση regional wars

Προκήρυξη usa to wwII,         Αίτηση usa to wwII