Επείγουσα ανακοίνωση για το Στεγαστικό επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.

138806 /Ζ1/ 9-11-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τους φοιτητές των οποίων η αίτηση έχει οριστικά υποβληθεί για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος και συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα για το χρονικό διάστημα από 10 έως 17 Νοεμβρίου 2022, ώστε να υποβληθούν συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) Αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή, β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος

φοιτητή, γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει

δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Συνημμένα:

α) Η υπ΄αριθμ. 138806 /Ζ1/ 9-11-2022 εγκύκλιος υπουργείου παιδείας

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ