Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αίτηση τους για την παροχή δωρεάν σίτισης στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://merimna.panteion.gr

Από τη Φοιτητική Μέριμνα