Διά του παρόντος ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023.

 Και συγκεκριμένα για την χώρα μας:

Country

Scholarships for 

study or research 

stays of PhD 

students

Scholarships for lecturing or research 

stays of university teachers or 

researchers

Greece

– max.15 months/summer   semester (5 or 10 months per person) 

applications to be submitted by 31 October  2022 

max 2 persons/ summer semester 

(short-term research/lecture stay for 

university teachers or researchers; 

max. 10 days per person) 

applications to be submitted

by 31 October 2022

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο

 

Application procedure: 

Application form is attached to this call and can be downloaded from   

https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-ofcooperation-for-20222023/ 

 Printed and signed version of this application form is still essential. Please, print filled in form, sign it and send 1 original and 1 copy together with all the supporting documentation requested in the application form to your national authority. 

 Deadline for applications 

The competent authorities of eligible countries are responsible for the selection process of nominees. The nomination letter (including the list of nominees) must be delivered to the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic at the latest on 31 October 2022, if not specified otherwise. Specification is indicated in the table of quotas enclosed to this call. 

Postal address: Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 

Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovak Republic.