ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

& ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή, με σκοπό την  ανάπτυξη της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο φορέων.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστη από το Πάντειον Πανεπιστήμιο η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αν. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη συμμετοχή, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου στις διαδικασίες διεξαγωγής κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων διοργανώσεων που θα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Δήμος  Αμφίκλειας – Ελάτειας.
  • Τη σύμπραξη με στελέχη του Δήμου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
  • Την συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας στον σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω της Ελληνικής  Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

  • Την συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας στον σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων γραμμών χρηματοδότησης.
  • Την ανάπτυξη δράσεων και την έρευνα για υιοθέτηση «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την Ποιότητα Ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.
  • Την ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην πνευματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και των ατόμων που χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη.
  • Τη φιλοξενία θέσεων Πρακτικής Άσκησης, σε δομές και φορείς του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, για την εκπαίδευση των προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Σεμινάρια – διαλέξεις – ημερίδες από έμπειρα στελέχη του συμβαλλόμενου Ο.Τ.Α που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στα πλαίσια συναφών αντικειμένων του Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα αιχμής όπως ενδεικτικά: ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία, ανθρώπινα δικαιώματα, οι έμφυλες σχέσεις και η ισότητα των φύλων, ζητήματα που αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πρόσφυγες/μετανάστες) κ.λπ., επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, αντιμετώπιση κρίσεων, βέλτιστη διαχείριση του εργασιακού δυναμικού κλπ.