ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022

 

 

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου,

καθώς θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο και εφόσον έχετε ήδη πραγματοποιήσει την Ηλεκτρονική σας Εγγραφή,

  1. Καλείσθε να στείλετε ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, ηλεκτρονικά, στο email του Τμήματος στο οποίο έχετε εισαχθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων:

ΤΜΗΜΑEMAILΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δημόσιας Διοίκησηςdd@panteion.gr210. 920 – 1067, 1435
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξηςtopa@panteion.gr210. 920 – 1426, 1427
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίαςpolhist@panteion210. 920 – 1391, 1043
Κοινωνικής Πολιτικήςkoinpol@panteion.gr210. 920 – 1036, 1381
Κοινωνιολογίαςsociology@panteion.gr210. 920 – 1454, 1456
Κοινωνικής Ανθρωπολογίαςsanthrop@panteion.gr210. 920 – 1406, 1048
Ψυχολογίαςpsych@panteion.gr210. 920 – 1421, 1422
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμούemme@panteion.gr210. 920 – 1431, 1428
Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδώνdes@panteion.gr210. 920 – 1389, 1392

Μετά την αποστολή των καταλόγων των ηλεκτρονικά εγγραφέντων από το ΥΠΑΙΘ και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων σας στο Μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου,

  1. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι η έκδοση Κωδικού ακολουθώντας τις σχετικές Οδηγίες  
  2. Ο κωδικός που θα έχει δοθεί από το σύστημα (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ) και ο κωδικός που θα ζητηθεί να εισάγετε εσείς (password), είναι οι τελικοί κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  3. Από τον κωδικό του συστήματος (Όνομα Χρήστη) προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου σας ως φοιτητή του Πανεπιστημίου, απαραίτητο στοιχείο για τη φοιτητική σας πορεία
    • Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο Κωδικός του Τμήματος
    • Τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας
  4. Με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού που θα έχετε επιλέξει, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 EGGRAFES_2022