Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καλεί ξένους πολίτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-23, που αφορούν σπουδές σε διάφορα ιδρύματα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Ιουλίου 2022 μέσω Academic Cooperation Management System (Sistema de Gestión de Cooperación Académica, SIGCA)

( https://sigca.sre.gob.mx/login ).

Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, οι αιτήσεις καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Δείτε και τα συνημμένα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_ΜΕΞΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ Zimbra_mexico