Το ΙΚΥ ανακοινώνει πρόγραμμα που απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:1.      Ιστορίας και Πολιτισμού2.      Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών3.      Νομικών Επιστημών4.      Οικονομικών ΕπιστημώνΓια το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2022
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον υπερσύνδεσμοhttps://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants
και, εν συνεχεία, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Ι.Κ.Υ. όσα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/iky-epif-metadidaktorikoi  το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Για την υποβολή υποψηφιότητας, διαβάστε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024, το οποίο παρατίθεται κάτωθι.Πληροφορίες: 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370, 210 3726325, και στο e-mail:  exoterikou@iky.gr