Η επαρκής γνώση μιας Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση

για τη λήψη πτυχίου. Η αναγνώριση αποδεικνύεται με τη κατάθεση του τίτλου, επικυρωμένο από δικηγόρο ή βεβαίωση γνησιότητας από τον φορέα που έχει εκδώσει τον τίτλο (π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση κ.λ.π). Δεκτοί γίνονται τίτλοι γλωσσομάθειας σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα του ΑΣΕΠ.

  1. Όροι Αναγνώρισης Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας

Οι φοιτητές που κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και να πάρουν απαλλαγή από την υποχρέωση διδασκαλίας και εξέτασης στην ξένη γλώσσα.

  1. Όροι Αναγνώρισης Αγγλικής γλώσσας

Οι φοιτητές που κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο Αγγλικής γλώσσας απαλλάσσονται από την υποχρέωση διδασκαλίας ως εξής:

α. Οι εισαχθέντες πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να κατέχουν τίτλο επιπέδου τουλάχιστον Β2

β. Οι εισαχθέντες μετά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να κατέχουν τίτλο επιπέδου τουλάχιστον C1

γ. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο από το 2019 και μετά και  είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικών επιπέδου Β2, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο και θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα, του 5ου  και 6ου εξαμήνου.

  1. Για όσους δεν κατέχουν τους προαναφερόμενους τίτλους

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν κατέχει τον προβλεπόμενο τίτλο, μπορεί να αναγνωρίσει την ξένη γλώσσα με την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) εξαμήνων σε μία από τις αναγνωριζόμενες για το πτυχίο γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο και είναι οι εξής (για το ακαδ. έτος 2020-21).

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ιταλικά
  • Γερμανικά
  1. Υποχρεωτική δεύτερη ξένη γλώσσα – Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Οι φοιτητές του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών σπουδών οφείλουν να καταθέσουν ή να εξεταστούν σε δεύτερη ξένη γλώσσα, πέραν της γλώσσας εισαγωγής  στο Πανεπιστήμιο.

  1. Πρόγραμμα διδασκαλίας- Εξετάσεις-Δηλώσεις μαθημάτων

Η δήλωση μαθήματος ξένης γλώσσας θα πραγματοποιείτε κατά την περίοδο δηλώσεων  των μαθημάτων και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email: kefitmer@panteion.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109201641 – 210 9201642