Προϋποθέσεις για τη Λήψη Πτυχίου

Για τη λήψη Πτυχίου σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική η επαρκής γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής  γλώσσας.

Ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία ολοκλήρωσε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η προηγούμενη αναγνώριση της ξένης γλώσσας.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές έχουν ως εκκρεμότητα την κατάθεση τίτλου ξένης γλώσσας και επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι οφείλουν να το καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία επιθυμούν να λάβουν πτυχίο (Εσωτερικός κανονισμός Παντείου άρθρα 55 & 56 https://www.panteion.gr/to-panepistimio/esoterikos-kanonismos/ )

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email: kefitmer@panteion.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109201641 – 210 9201642