ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/05/2022

ΛΟΑΤΚΙ+ στο Πανεπιστήμιο:

Δημοσίευση έρευνας & οδηγού καλών πρακτικών

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Ιντερφοβίας (17 Μαΐου) και στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «UniDiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικιλομορφία», το Πάντειο Πανεπιστημίο (Εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ του Τμήματος Κοινωνιολογίας) – συντονιστής φορέας του έργου – δημοσιεύει Ερευνητική Έκθεση για την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ μελών της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και Οδηγό Καλών Πρακτικών.

Η Ερευνητική Έκθεση περιλαμβάνει αποτελέσματα έρευνας πεδίου αναφορικά με το βαθμό ορατότητας και συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τις μορφές βίας και διακρίσεων εναντίον τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, η Έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διερεύνηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών, καθώς και κατάλογο χρήσιμων επαφών.

Συγγραφείς της Έκθεσης είναι οι απόφοιτοι-ες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Μαρία-Έλλη Καπλάνη Δουφεξή και Θανάσης Θεοφιλόπουλος. Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου UniDiversity www.unidiversity-project.eu και, συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1sVApw6hcRu4xrMWrKt-IXfRbiI1-JhIu/view

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας πεδίου (ομάδες εστιασμένης συζήτησης, προσωπικές συνεντεύξεις και διαδικτυακές έρευνες) με φοιτητές-τριες, μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού αλλά και αποφοίτους-ες πανεπιστημίων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Λιθουανία. Περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές συμβουλές για φοιτητές-τριες και μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού πανεπιστημίων, παραδείγματα ήδη εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών σε πανεπιστήμια κρατών μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, το πλέον επικαιροποιημένο και περιεκτικό γλωσσάρι όρων, οδηγίες χρήσης ορθής, αμερόληπτης και συμπεριληπτικής γλώσσας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης, έρευνας και εργασίας για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συγγραφέας του Οδηγού είναι ο Θανάσης Θεοφιλόπουλος. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου UniDiversity www.unidiversity-project.eu και, συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/16kq4zgqn5gf-BmbhyVZy47IbOL7zVqjo/view

Το έργο «UniDiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικιλομορφία» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (963181 – UniDiversity – REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, στη Λιθουανία από το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus και την οργάνωση Diversity Development Group και στην Ιταλία από το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια και την οργάνωση Avvocatura per i Diritti LGBTI.

Το έργο συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας). Συντονίστρια έργου είναι η Δρ. Χριστίνα Ιωάννου ενώ Γενικός και Επιστημονικός Επόπτης του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΜΕΘΕΞΗ», Γεράσιμος Καραμπελιάς.