Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα:

1. Υποτροφίες με σκοπό την τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ( 15 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2022)
2. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο
Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain ( 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022)
3. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο
Πανεπιστήμιο της Λιέγης ( 01 έως 12 Αυγούστου 2022)
4. Υποτροφίες που αφορούν εξειδίκευση στην ορολογία του τομέα των Διεθνών
Σχέσεων για διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο
εργασίας σχετίζεται με το θέμα στο Πανεπιστήμιο της Mons ( 04 Ιουλίου έως 16
Ιουλίου 2022
 
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 στην ακόλουθη
διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας:

foitmer.yp@minedu.gov.gr

Συνημμένα: