Προκήρυξη

για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2022 στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2022.

Η σελίδα του Βραβείου: εδώ