Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 9Ι2Υ46Μ924-ΧΘΛ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση της ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων” με κωδ. MIS 5166530 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Φουντεδάκη και ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων την 08/04/2022.
Συνημμένα θα βρείτε: