ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ NewCo ΑΕ

 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στις 16 Μαρτίου του 2022, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής,  Δρ. Νίκος Μπογονικολός, της NewCo AE – εταιρείας πρωτοπόρου σε εφαρμογές τεχνολογίας blockchain.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού διεύρυνση των αλλαγών στον ευρύτερο κλάδο της Επικοινωνίας, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Πολιτιστική και Δημιουργική βιομηχανία, καθώς επίσης και  η υποστήριξη των φοιτητριών και φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου αναφορικά με την χρήση τεχνολογιών Blockchain/web 3.0 μέσω της λειτουργίας πρότυπων News Rooms και άλλων εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Απώτερο στόχο αποτελεί η προώθηση της συνεργασίας των δύο μερών προς όφελος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας του Παντείου Πανεπιστημίου και της εταιρείας NewCο  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την ενημέρωση των φοιτητριών και φοιτητών για τη σημασία των μεγάλων αλλαγών που επιφέρει η μετάβαση στο Web0 και το blockchain.
  • Τη συνδιοργάνωση κάθε μορφής και είδους εκδηλώσεων, ημερίδων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και θερινών σχολείων.
  • Την παροχή από τη NewCo τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη πρότυπου blockchain news room από το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (MediaLab) χωρίς καμία δαπάνη από μεριάς Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Τη συνεργασία των δύο Μερών για την περαιτέρω ανάπτυξη προτύπων, τεχνολογίας και ροών εργασίας (best practice workflows) για την παραγωγή και διακίνηση μέσω του Web0 ειδήσεων και διαφημιστικού περιεχομένου συμβατού με τη νέα αρχιτεκτονική του web 3.0.
  • Την υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση blockchain στο ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού.
  • Την επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή των νέων δεδομένων στη καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων Επικοινωνίας, Μέσων, και Πολιτισμού ώστε να ωριμάζει έτσι η χρηματοδότησή τους.
  • Τη συνεργασία των δύο Μερών για την κατάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων.