Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, από

18 Ιανουαρίου 2022, ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, για την παροχή δωρεάν σίτισης.

Η προθεσμία αφορά όλους του φοιτητές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να υποβάλουν στις αρχικές προθεσμίες.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση σίτισης, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη μετεγγραφή τους, οι εισακτέοι με το 5%, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση, https://merimna.panteion.gr

Μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα ενημερώνεστε για την έγκριση ή μη, της αίτησης σας.

· Μετά την έγκριση του αιτήματος, έχετε τη δυνατότητα να σιτίζεστε δωρεάν, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνει με τους κωδικούς σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στη κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου.

Από το Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας