Αύριο Πέμπτη 27.1.2022, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα λειτουργήσουν με τηλεργασία, πλην των περιπτώσεων εκείνων όπου οι υπάλληλοι μπορούν πράγματι να προσέλθουν και η φύση της εργασίας τους το απαιτεί.

Όλες οι ακαδημαϊκές-διοικητικές ​και εκπαιδευτικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις οργάνων, υποστηρίξεις διατριβών, εκλογές μελών διδακτικού προσωπικού κ.λπ.) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.