Ο ιδιόμορφος και δύστροπος Πιέρ-Ζοζέφ Προυντόν δεν αποτελεί ερμηνευτικό πρόβλημα μόνο για τη σύγχρονη θεωρία· αποτελούσε ενοχλητικό αίνιγμα και για τους συγχρόνους του, όπως και για τους συντρόφους του. Ο σοσιαλιστής που υπονόμευσε την ιδιοκτησία για να τη διαφυλάξει, ο ριζοσπάστης που επιτέθηκε στον κομμουνισμό με επιχειρήματα δανεισμένα από τον αριστοκρατικό φιλελευθερισμό του Τοκβίλ, ο εισηγητής της πολιτικής κοινωνιολογίας από τα κάτω και της ανατίμησης της εργατικής τάξης ως αυτόνομης και ανεξάρτητης δύναμης που της αρνήθηκε το δικαίωμα ψήφου λόγω της ανωριμότητάς της, ο θεωρητικός της δικαιοσύνης και της ισότητας που εξαιρούσε τις γυναίκες και τις μη λευκές φυλές, ο ρεφορμιστής που εναντιωνόταν σταθερά στη βίαιη επανάσταση και που ηθικοποίησε τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του πολέμου.

Αλλά και: ο μοντέρνος στοχαστής της κοινωνικής πολυπλοκότητας και της πολυσημίας της κοινωνικής αναπαραγωγής, ο αρνητής του Απόλυτου στη σκέψη και στη φιλοσοφία, ο θεωρητικός της ανθρωπολογίας της συλλογικής φύσης του ανθρώπου, ο πολέμιος του συγκεντρωτισμού στη σκέψη και στην πολιτική, και, κυρίως, ο σθεναρός εισηγητής μιας ηθικής και πολιτικής θεωρίας της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Ο Προυντόν προχώρησε σε μια σειρά κριτικών επαναπροσδιορισμών βασικών εννοιών όπως η ιδιοκτησία, η εργασία και η διακυβέρνηση, εισηγήθηκε μια σειρά ανθρωπολογικών θεμελιώσεων όπως η συλλογική φύση της εργασίας, η κοινωνική δημιουργία του ατόμου και η νατουραλιστική συνέχεια και πρότεινε ένα πλέγμα πολιτικών/πολιτειακών σχεδιασμών όπως η Δημοκρατική Πολιτεία [République], ο αντικρατισμός, η καθολική συμμετοχή, ο ρεπουμπλικανισμός, ο σοσιαλισμός, ο αναρχισμός και κυρίως ο φεντεραλισμός. Η σκέψη του επηρέασε πολλούς και γονιμοποίησε φαινομενικά απροσδόκητες θέσεις στην επιστήμη και τη θεωρία, όπως στον Κέινς, στους Λυσιέν Φεβρ και Μπρωντέλ, στον Λεβί-Στρως. Θεωρείται ως ο πατέρας του αναρχισμού, είναι από τους βασικούς θεωρητικούς του ρεπουμπλικανικού σοσιαλισμού και του φεντεραλισμού, εντούτοις τον έχουν επικαλεστεί μέχρι και οι φασιστικοί και εθνικιστικοί κύκλοι της Γαλλίας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξετάσει κρίσιμες πλευρές της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας του Προυντόν, να αποτυπώσει το διανοητικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου διαμορφώθηκε η σκέψη του και να διερευνήσει τις ποικίλες διαδρομές που αυτή ακολούθησε τόσο στη θεωρία όσο και στην πολιτική πρακτική.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την περίληψη της πρότασής τους (έως 300 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις, σε χωριστό αρχείο) στο pierproudhon2022@gmail.com έως τις 20 Μαρτίου 2022. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της έως τις 5 Απριλίου 20202.

Οργανωτική Επιτροπή

-Γιώργος Φαράκλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Κώστας Γαλανόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Γιάννης Κτενάς, Διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο