Διά του παρόντος ανακοινώνεται η προκήρυξη και συνοδευτικό υλικό του Σλοβενικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για τις υποτροφίες που προτίθεται να χορηγήσει, σε Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων χωρών, σε εφαρμογή διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών αναλαμβάνει η αρμόδια εθνική αρχή της Σλοβενίας CMEPIUS (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes).
Οι υποτροφίες για Έλληνες πολίτες είναι 10 τον αριθμό με διάρκεια από 3 μήνες έως 10 μήνες. Στους υποτρόφους χορηγείται χρηματικό βοήθημα ύψους 300€ μηνιαίως, επιδότηση διατροφής ύψους 2,69€/ημέρα, ενώ παρέχεται δωρεάν διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίων καθώς και δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2022. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την σχετική ιστοσελίδα του CMEPIUS: https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes  και από τα συνημμένα έγγραφα.
Συνημμένα:
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ. ΕΔΩ
Η ανακοίνωση της Πρεσβείας ΕΔΩ
με συνημμένα:
2.Οδηγός βήμα-προς-βήμα για φοιτητές (1 σελ.) 2._Step-by-step-guide-for-students
3.Γενικές πληροφορίες για φοιτητές από κ-μ Ε.Ε (6 σελ.) 3._General-Info-Package-EU-students
4.Έντυπο αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Σλοβενίας (1 σελ.) 4._Letter-of-Acceptance-2022-23
5.Έντυπο επιβεβαίωσης από Πανεπιστήμιο της Σλοβενίας (1 σελ.) 5._LETTER-OF-CONFIRMATION-STUDENT-2022-23