Ανακαινίστηκε πλήρως η υπόγεια διάβαση της Συγγρού στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η ανακαίνιση της διάβασης συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ως μέρους της καθημερινής ζωής φοιτητών και διδασκόντων ενώ η νέα εικόνα ανταποκρίνεται στα αισθητικά κριτήρια και την επιστημονική ταυτότητα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος όπως το Πάντειο.

Η καλλιτεχνική παρέμβαση στους τοίχους της υπόγειας διάβασης ανατέθηκε στον γνωστό street artist Cacao Rocks και έχει αναφορές στην παιδεία και τους νέους. Στην μία είσοδο της διάβασης απεικονίζεται ο Ρουσσώ και σε πλαίσιο η ρήση του «Il faut avoir dejà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas» (Πρέπει να έχεις ήδη μάθει πολλά πράγματα για να ξέρεις πώς να ρωτάς γι’ αυτά που δεν ξέρεις).

Στην άλλη είσοδο, με σαφή αναφορά στον ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη της επιστήμης, απεικονίζεται η Μαρί Κιουρί μαζί με τη ρήση της «Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre» (Τίποτα μη φοβάσαι στη ζωή. Προσπάθησε να κατανοήσεις τα πάντα). Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε πλήρης αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού και νατρίου εντός και εκτός της Υπόγειας Διάβασης με νέα φωτιστικά σώματα αντιβανδαλιστικά, τεχνολογίας LED, κατασκευάστηκε νέο δάπεδο με ανθεκτική εποξειδική επάλειψη, ενώ τοποθετήθηκαν διαδρομές πρόσβασης με φωτιζόμενες πλάκες.