ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να υποβάλουν Δήλωση Μαθημάτων από τις 22/11/21 έως και τις 10/01/22 (23:50 μ.μ.), χωρίς περαιτέρω παράταση.

  • Μην ξεχάσετε να κάνετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή να τη σώσετε ως Pdf στον Υπολογιστή σας.

Η εκτύπωση της δήλωσης είναι το μόνο αποδεικτικό της πραγματοποίησή της

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου, Άρθρο 46 Δηλώσεις Μαθημάτων

1. Ο φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν στις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προαπαιτούμενα και για τα εξαρτώμενα μαθήματα. Οι φοιτητές που αμέλησαν ή δεν υπέβαλαν επιτυχώς ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου ούτε της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός τού μη δηλωθέντος μαθήματος ακυρώνεται.

Η είσοδος στην εφαρμογή https://foit.panteion.gr/declare, γίνεται με χρήση των κωδικών Uregister.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων, παρατίθενται σχετικές οδηγίες της Μηχανοργάνωσης:

Δοκιμάστε με άλλο browser,

Edge

ή

Mozilla

Eάν ο mozilla δεν ανοίγει την εφαρμογή ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Σε ένα νέο παράθυρο στο Mozilla Firefox, γράψτε στην μπάρα διευθύνσεων πάνω πάνω, about:config
  • Πατήστε το κουμπί ‘Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια’
  • Στην μπάρα αναζήτησης που σας βγάζει γράψτε την λέξη ΤLS
  • Από την λίστα που σας βγάζει, πηγαίνετε κάτω στην γραμμή που λέει: security.tls.version.min
  • Αν η τιμή που υπάρχει δεξιά δεν είναι 1, τότε πατήστε στο τέλος της ίδιας γραμμής το τετράγωνο μικρό κουμπί για επεξεργασία, αλλάξτε την τιμή σε 1 και μετά πατήστε πάλι το ίδιο κουμπάκι για αποθήκευση. ‘Ολη η γραμμή τότε θα πρέπει να είναι bold, δηλαδή με έντονα μαύρα γράμματα