Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως

20 Νοεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν άμεσα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση: https://merimna.panteion.gr

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνει με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: https://www.panteion.gr/anakalypste-to-panteio/foitites/sitisi/

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας