Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

παροχής υπηρεσιών 

εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη σίτιση των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2024.

ΑΔΑ: Ω3ΛΕ469Β7Α-Γ04  και ΑΔΑΜ:21SYMV009383167