Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές:

· Όσες/οι είναι άνω των 18 ετών να εκδώσουν, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, φορολογικούς κωδικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα δήλωσης των αποτελεσμάτων των rapid tests και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να τυπώσουν τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν ανοσία ή νόσηση από COVID-19.

· Όσες/οι είναι κάτω των 18 ετών, να προχωρήσουν στην δήλωση και την εκτύπωση των αναγκαίων πιστοποιητικών μέσω των φορολογικών κωδικών των γονέων τους.

· Να φέρουν όλες/οι έντυπα ταυτοπροσωπίας που έχουν φωτογραφία, όπως ταυτότητα, ή φοιτητικό πάσο ή άδεια οδήγησης.

· Δεν θα γίνονται αποδεκτά αποτελέσματα rapid tests τα οποία δεν φέρουν κωδικό (barcode) και δεν έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο ιστότοπο (gov.gr).

· Τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα και να τα έχουν πάντα μαζί τους.