Ανακοίνωση 

WEBINAR σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και την πραγματοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (European University Institute).

webinar-info-2021