Ενημερώνονται οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, είναι δυνατή η ελεύθερη παρακολούθηση της Ρωσικής Γλώσσας.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με την διδάσκουσα καθηγήτρια κ. Ε. Ανδρεϊτσένκο στο email: e.andreichenko@panteion.gr

Για το πρόγραμμα διδασκαλίας και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενημέρωσης θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Ξένες Γλώσσες).

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ