Πρόσκληση  συμμετοχής σε συνέδριο και συλλογικό τόμο που απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές. Οι καλύτερες εργασίες θα τιμηθούν με χρηματικό έπαθλο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2021

(α) Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσες/ους επιθυμούν να συγγράψουν πρωτότυπη επιστημονική εργασία με θέμα τη φιλελεύθερη και δημοκρατική διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης. Η εργασία θα πρέπει (τεκμηριωμένα) να αναδεικνύει μία ή και τις δύο αυτές διαστάσεις, να τις συζητά κριτικά, να τις αμφισβητεί ή ακόμα και να τις απορρίπτει. Μπορεί να επικεντρώνεται στη θεσμική/συνταγματική διάσταση, στην πολιτική ιστορία της Επανάστασης, στην εξωτερική πολιτική, στην ένταξη της Ελληνικής Επανάστασης στο κύμα των φιλελεύθερων επαναστάσεων της περιόδου 1820-1, στον πολιτικό Νεοελληνικό Διαφωτισμό, στην πορεία προσωπικοτήτων που σχετίζονται με τις διαστάσεις αυτές, στον φιλελληνισμό, στον Τύπο και φυσικά και σε άλλα θέματα που οι συγγραφείς θεωρούν ότι είναι συναφή. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η χρήση αρχειακών πηγών, η καινοτόμα ερμηνεία της παλαιότερης βιβλιογραφίας, η διαφορετική άρθρωση των πηγών, οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

(β) Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και οι τελικές εργασίες θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση. Οι καλύτερες εργασίες (ανά κατηγορία) θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο. €500 για την καλύτερη προπτυχιακή, €1.000 για την καλύτερη μεταπτυχιακή, € 1.500 για την καλύτερη εργασία υπ. διδ. ή μεταδ. ερευνήτριας/ή.

γ) Οι προτάσεις θα κριθούν ανώνυμα από επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από 21 ιστορικούς, συνταγματολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες.

(δ) Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν απλή περίληψη (abstract) αλλά να είναι εκτεταμένες παρουσιάσεις της ιδέας ή των ερευνητικών ερωτημάτων (outline) έκτασης περίπου 2.000 λέξεων.

Για πληροφορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: conference2021@kefim.org

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: https://kefim.org/callforpapersgianeeserevnitrieskaineouserevnitesifileleftherikaiidimokratikidiastasitisepanastasistou-1821/