Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2021-2022 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του Ιδρύματος σε αριστούχους αποφοίτους Λυκείου, για την συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ της χώρας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/11/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα έγγραφα: