ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδ. έτους 2022-2023 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι υποτροφίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα ή να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright απονέμονται στους τομείς των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Σπουδών Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμοσμένων Επιστημών. Οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι το αμερικανικό πανεπιστήμιο / εκπαιδευτικό ίδρυμα της προτίμησής τους και υποβάλλουν την αίτησή τους σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστοτοπο του ιδρύματος : https://www.fulbright.gr/el/    και στο συνημμένο έγγραφο.

——————————————————————————————————————

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

ΒΗΜΑ 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Από Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 

ΒΗΜΑ 2. ΑΙΤΉΣΕΙΣ: 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης:

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (στα αγγλικά):

https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-visiting-research-students

———————————————————————————————————————-

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου.

ΒΗΜΑ 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 

ΒΗΜΑ 2. ΑΙΤΉΣΕΙΣ: 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης:

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (στα αγγλικά):

https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-graduate-students