ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

& ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Δήμου Αιγάλεω με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διενέργεια συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν από το Πάντειον Πανεπιστήμιο η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα, ενώ τους υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω κ. Ιωάννης Γκίκας καθώς κι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων κ. Ηλίας Μάνδρος.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

· Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.

· Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

· Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.

· Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

· Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.

· Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες του Δήμου.