Αθήνα 13/09/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, ότι πέραν των αναγνωρισμένων για τη λήψη πτυχίου τίτλων ξένων γλωσσών (άρθρο 55, εσωτερικού κανονισμού) για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, είναι δυνατή η ελεύθερη παρακολούθηση της Ρωσικής Γλώσσας.

Σημειώνεται ότι η ελεύθερη παρακολούθηση αφορά την εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας, η οποία δεν απαλλάσσει του φοιτητές από την προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Για το πρόγραμμα διδασκαλίας και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενημέρωσης θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Ξένες Γλώσσες).

Διδάσκουσα καθηγήτρια Ελένη Ανδρεϊτσένκο e.andreichenko@panteion.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ